05/10/2023

Poštovani,

Kriminalističko policijska akademija organizuje Otvorenu tribinu sa temom: Rezilijentnost kao osnova kulture bezbednosti, koja će se  u njihovoj organizaciji održati dana 23. maja 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova u sali Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, Ul. Cara Dušana br br.196.

Pored učešća  Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, potrebno je prisustvo i učešće predstavnika Subjekata sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, posebno državnih organa, jer je formiranje i podizanje nivoa kulture bezbednosti primarni cilj svim subjektima u Republici, a  posebno onih u čijoj je nadležnosti zaštita i spasavanje.

Osnovni cilj Otvorene tribine je da se započne dijalog o rezilijentnosti kao osnovi kulture bezbednosti u Srbiji, i jednoj od mogućih alternativa, obzirom da najnovija iskustva UN ukazuju da rizik postaje nedovoljan pokazatelj stanja, potrebnog za poređenje strategija za smanjivanje posledica prirodnih katastrofa.

Planirana izlaganja na ovoj otvorenoj tribini osim predstavnika Sektora za vanredne situacije, profesora viokoobrazovnih ustanova i državnih organa imao bi i Slobodan Simonović, profesor Instituta za smanjenje šteta od katastrofa (London, Kanada), koji bi imao uvodno izlaganje na temu „Rezilijentnost kao kriterijum bezbednosti“.

Na ovu Otvorenu tribinu pozvana su sva resorna ministarstva, posebne organizacije naučne ustanove i javna preduzeća čija je delatnost od posebnog interesa za zaštitu i spasavanje.

S tim u vezi, zadovoljstvo nam je da pozovemo dva predstavnika vaše institucije da uzmu učešće na pomenutom događaju (kontakt osoba: prof. dr Dragan Mlađan, šef Katedre bezbednosnih nauka, tel:064 / 89 24 417; mail dragan.mladjan@kpa.edu.rs).

S poštovanjem,
POMOĆNIK MINISTRA, NAČELNIK SEKTORA
Predrag Marić

Učesnici tribine:

 1. Slobodan Simonović – Profesor Instituta za Smanjenje Šteta od Katastrofa, (London, Kanada)
  Diskusija: Rezilijetnost kao kriterijum bezbednost
 2. Predrag Marić – Načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a
  Diskusija: Srbija i prirodne katastrofe – potrebe za rezilijetnim Društvom
 3. Zoran Keković – Profesor Centra za Analizu Rizika u Upravljanje Krizama
  Diskusija: Analiza rizika
 4. Dragan Mlađan – Profesor Kriminalističko Policiske Akademije
  Diskusija: Jačanje kapaciteta subjekata Sistema ZiS za odgovor na katastrofu kao deo rezilijentnosti
 5. Zoran Dizdarević – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem Vlade RS
  Diskusija:Primena mera rezilijentnosti prilikom izgradnje i obnove objekata posle poplava 2014 godie
 6. Stanko Kostadinov – Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Diskusija: Primena mera rezilijentnosti prilikom obnove naselja od bujičnih poplava – studija slučaja Krupanj
 7. Goran Radulović – Grad Beograd
  Diskusija: Beograd – jedan od 100 rezilijentih gradova sveta