24/06/2024

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama obeležio je u utorak, 13.12.2016. godine 10 godina od osnivanja, a to strukovno udruženje pomaže u kreiranju zakonske regulative u oblasti vanrednih situacija, privatnog obezbeđenja i standarda koji tu oblast regulišu.

Predsednik Centra Zoran Keković kaže da je njegova orgnizacija uspela da okupi veliki krug ljudi, predstavnika nadležnih državnih organa, privrede, predstavnika univerziteta, koji su stručnjaci u raznim oblastima bezbednosne prakse i na putu je da se sve što se radilo na polju uspostavljanja zakonske regulative i bezbednosne prakse zaokruži.

“Konkretni rezultati tiču se licenciranja menadžera rizika, koji, da bi mogli da rade poslove procene rizika, a to je do sada bilo prepušteno tržištu bez ikakve kontrole, sada će to raditi na kontrolisan način, moraće da se licenciraju”, rekao je Keković za Tanjug i dodao da je to veoma bitno da se uspostavi odgovornost u slučaju dešavanja štetnog događaja, kojih je, kako smatra, na pretek.

“Neko će na prosto morati da odgovara, danas je praksa da idete u apoteku, tražite lek, a ne znate od čega bolujete. Svi smo pametni, svi pravimo neke planove bezbednosti, a niko ne procenjuje rizike, kao dijagnoza bolesti u medicini. U tom smislu, smatram da smo napravili veliki iskorak uređivanja tržišta i primene međunarodnih standarda u toj oblasti na našu zakonsku regulativu i bezbednosnu praksu”, rekao je Keković.

Naglasio je i da su konkretni rezultati takođe brojni projekti za procenu rizika za velike infrastrukture, elektro – energetska postrojenja, telekomunikacije, saobraćajnu infrastrukturu i smatra da je srpski standard za procenu rizika postao popularan ne samo u našoj zemlji, nego se primenjuje u celom regionu.

Načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da je, nakon 10 godina postojanja, taj Centar zaista ostavio vidljivi trag, pre svega baveći se problematikom koja tih godina nije bila aktuelna, a danas predstavlja temu o kojoj se puno govori.

“Bez ovakvih udruženja, nijedan projekat velikog tipa ne može da do kraja uspe. Radujem se tesnoj saradnji sa Centrom i u narednom periodu i ubeđen sam da će saradnja biti još plodotvornija”, rekao je Marić.

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, osnovan je 2006. i strukovna je organizacija čiji je cilj jačanje kapaciteta javnog i privatnog sektora, lokalne zajednice i institucija civilnog društva u analizi bezbednosnih rizika, kao i unapređenje sistema pripravnosti i odgovora na krizne situacije u Srbiji u skladu sa međunarodnim, evropskim i nacionalnim standardima.

Previous Image
Next Image

Izvor: Tanjug.rs