23/07/2024

Softver za procenu rizika

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama izradio je on-lajn/web aplikaciju za procenu rizika koja predstavlja softverski alat koji će ubrzati i olakšati proces izrade akta o proceni rizika. Aplikacija prati zahteve i strukturu standarda SRPS A.L2.003:2017 Procena rizika – bezbednost i otpornost i kompatibilna je sa Windows i Android operativnim sistemima i svim široko dostupnim pretraživačima (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera).

Softveru se pristupa preko web stranice https://procenarizika.rs.

Licence za korišćenje softvera izdaju se na godišnjem nivou, a u ponudi su tri opcije:

Osnovna (jedan korisnik, jedan klijent, jedna procena) za korisnike koji će procenjivati rizike za svoju organizaciju. Cena godišnje licence iznosi 800eur u dinarskoj protivvrednosti. Obnova licence iznosi 500eur u dinarskoj protivvrednosti.

Napredna (jedan korisnik, jedan klijent, više procena) – za korisnike koji procenjuju rizike za veće sisteme za koje se može raditi više odvojenih procena. Cena godišnje licence 1200eur u dinarskoj protivvrednosti. Obnova licence iznosi 800eur u dinarskoj protivvrednosti.

Zlatna (jedan korisnik, više klijenata, više procena) – za korisnike koji vrše usluge procene rizika za druga pravna društva. Cena godišnje licence iznosi 1500eur u dinarskoj protivvrednosti. Obnova licence iznosi 1000eur u dinarskoj protivvrednosti.

Sve upite možete poslati na mejl caruk06@gmail.com

Često postavljana pitanja:

P. Kako pristupam aplikaciji?
O. Pristupa se preko pretraživača na adresi https://procenarizika.rs Za pristup aplikaciji nije potrebna instalacija bilo kakvog dodatnog softvera.

P. Koju metodologiju sledi softver?
O. Softver vodi korisnika kroz ceo proces izrade Akta o proceni rizika u skladu sa metodologijom iz srpskog standarda SRPS.A.L2.003:2017.

P. Da li po završetku izrade Akta o proceni rizika dobijamo gotov dokument koji je spreman za predaju klijentu?
O. Dobija se gotov tekstualni deo Akta. Softver nije predviđen za izradu naslovne strane, sadržaja, numeracije strana, ubacivanja memoranduma korisnika i klijenta, niti za prilaganja ugovora između procenjivača i klijenta, odluka za pokretanje postupka procene rizika, ili sertifikata procenjivača.

P. U koje formate je moguće eksportovati akt?
O. Ceo Akt ili njegove delove moguće je direktno štampati ili eksportovati kao Word i PDF dokumente.

P. Zašto ne vidim opciju za štampanje i eksport Akta?
O. Opcija za štampanje i eksport Akta ili njegovih segmenata postaje vidljiva tek nakon završetka rada na proceni. Nakon toga procenu nije moguće menjati, već je samo moguće štampati je, odnosno eksportovati je u word ili pdf formatu.

P. Da li mogu da isprobam softver pre nego što ga kupim?
O. Nakon upućenog zahteva CARUK-u, korisnik dobija probnu licencu. Naime, na email korisnika biće poslati korisničko ime i lozinka, kao i uslovi korišćenja sa kojima je potencijalni korisnik obavezan da se upozna. Probni nalog ističe nakon 72h, posle čega se korisnik može odlučiti na kupovinu softvera, u kom slučaju probni nalog postaje trajni.

P. Da li se licenca izdaje na nivou kalendarske godine ili od dana kupovine licence?
O. Licenca važi 365 dana od dana kupovine licence.

P. Da li je moguće plaćanje u ratama?
O. Plaćanje u ratama moguće je samo za kupce Zlatne verzije. Minimalni iznos koji se uplaćuje na račun CARUK-a pre dobijanja licence iznosi 800eur u dinarskoj protivvrednosti, a ostatak se u jednoj ili u dve rate uplaćuje najkasnije 3 meseca od izdavanja licence. Nakon tog perioda, CARUK zadržava pravo da korisniku uskrati korišćenje softvera sve dok korisnik ne izmiri finansijske obaveze.