23/07/2024

Zakoni i standardi

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu (Sindikalni priručnik)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o radu

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline

Privatno obezbeđenje i detektivski poslovi

Zakon o privatnom obezbeđenju

Zakon o detekstivskoj delatnosti

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje stručne obuke

Pravilnik o programima i načinu sprovođewa stručne obuke

Pravilnik o načinu polaganja sutrčnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o načinu vršewa poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava

Pravilnik o boji i sastavvnim delovima uniforme službenog obezbeđenja

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravnilnik o evidencijama u oblasti detekstivske delatnosti

Fond ispitnih pitanja

Uredba o bližim kriterijumima za odredjivanje obavezno obezbedjenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite

Uredbu o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Vanredne situacije

Zakon o vanrednim situacijama

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o zaštiti životne sredine

Zakon o vodama

Zakon o eksplozivnim materijama

Strategija nacionalne bezbednosti

Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Uredba o sprovođenju evakuacije

Uredba o sredstvima za kolektivnu zaštitu

Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama