24/06/2024

Evropski standardi

U velikom broju evropskih direktiva ističe se značaj upravljanja rizicima u omogućavanju slobodnog kretanja roba i usluga na evropskom tržištu, u cilju zaštite interesa poslodavaca i zaposlenih. Po članu 6 Direktive Saveta EU 89/391, smisao procene rizika kod poslodavca leži upravo u poboljšanju nivoa zaštite i u ugradnji ocena i stavova iz procene u sve aktivnosti preduzeća i/ili ustanove, i to na svim hijerarhijskim nivoima.

Značajan korak u pravcu donošenja evropskih standarda na polju bezbednosti i zaštite učinjen je osnivanjem Tehničkog komiteta za društvenu bezbednost i bezbednost građana pri Evropskom komitetu za standardizaciju (CEN/TC391).

Predmetne oblasti standardizacije u sferi rada CEN/TC391

 smanjenje rizika kriminala u sferi proizvoda i usluga;
 hemijski, biološki, radiološki i nuklearni incidenti;
 kritična infrastruktura – energetsko snabdevanje; građevinsko inžinjerstvo;
 sigurnost u lancu snabdevanja i usluga;
 integrisano upravljanje granicom;
 odbrana od terorizma;
 sigurnost snabdevanja vodom

Evropski standardi upravljanja rizicima vanrednih situacija

Evropska komisija je 2010. godine usvojila dokument pod nazivom Uputstvo za procenu i mapiranje smernica za upravljanje katastrofama.

Uputstvo je prvenstveno namenjeno vladinim telima i drugim zainteresovanim stranama za izradu nacionalne platforme za procenu rizika. Na osnovu ovog dokumenta očekuje se usvajanje jedinstvene politike za upravljanje rizicima katastrofa do 2014. godine.

Glavni cilj: donošenje konzistentne politike za upravljanje rizicima na nacionalnom nivou i među državama članicama Unije u oblasti prevencije, planiranja i pripravnosti na katastrofe izazvane prirodnim i ljudskim faktorom.