24/06/2024

Privatno obezbeđenje

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda organizuje četvorodnevnu stručnu obuku – kurs:
”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”.

Ovo je deseta stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja na osnovu koje će Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, vršiti licenciranje osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
Obuka je namenjena organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) kao i svim pojedincima koji su zainteresovani:

– za licenciranje u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju,
– za primenu Nacionalnog standarda za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za vlastite potrebe i za pružanje usluga procene rizika za treća lica,
– za sertifikaciju o usaglašenosti sa Nacionalnim standardom,
– za sticanje kompetentnosti za izradu procene rizika u skladu sa zahtevima standarda 31000 Upravljanje rizikom, 27001 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija i 22301 Sistemi za upravljanje kontinuitetom poslovanja – Uputstvo.
Osobe koje uspešno završe stručnu obuku dobijaju Uverenje o završenoj stručnoj obuci, koje predstavlja najvažniji preduslov za polaganje stručnog ispita i dobijanje licence menadžera rizika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Stručna obuka će se održati u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu. Zainteresovani polaznici iz unutrašnjosti, za vreme trajanja kursa, imaju na raspolaganju smeštajne kapacitete Studentskog grada i 3 obroka po ceni od oko 3300din po danu. Rezervacije smeštaja vrše se 10 dana pre početka kursa.

Maksimalni broj polaznika kursa je 20. Rok za prijavljivanje i dostavljanje imena polaznika za kurs je 15.novembar 2014. godine do kada je potrebno izvršiti uplatu iznosa od 30.000 dinara po polazniku, na ime kotizacije, na tekući račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama broj: 265-1650310000113-64 kod Rajfaizen banke ad Novi Beograd.
Kurs će biti održan krajem novembra meseca, u prepodnevnim časovima od 9h-15h. Polaznici kursa dobijaju i Priručnik za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Molimo da prijave za pohađanje kursa pošaljete na e-mail: caruk06@gmail.com. Za detaljnije informacije obratite se na telefone: 063 291 247 ili 069 261 29 73. Koordinatori kursa su Slavica Pavlović i Nenad Komazec. Dodatne informacije o kursu i obrazac prijave dostupni su i na internet prezentaciji Centra: www.caruk.rs.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.