23/07/2024

Vanredne situacije

Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2013) Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, organizuje, stručnu obuku, za pripremu kandidata za sticanje licence za izradu procene rizika.

Obuka se organizuje sa ciljem pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a u postupku sticanja licence za izradu procene rizika, takođe kandidati se osposobljavaju za izradu Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Planova zaštite i spasavanja za vlastite potrebe kao i za pružanje usluga procene rizika za treća lica. Program obuke je u potpunosti prilagođen Pravilniku za polaganje stručnog ispita i sadrži opšti-teorijski i praktičan deo.

Osobe koje uspešno završe stručnu obuku dobijaju Uverenje o završenoj stručnoj obuci, kao i sve neophodne materijale za pripremu stručnog ispita.

Stručna obuka će se održati u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu. Zainteresovani polaznici iz unutrašnjosti, za vreme trajanja kursa, imaju na raspolaganju smeštajne kapacitete Studentskog grada i 3 obroka po ceni od oko 3300din po danu. Rezervacije smeštaja vrše se 10 dana pre početka kursa.

Maksimalni broj polaznika kursa je 20. Termin održavanja obuke biće naknadno određen. Cena obuke je 30.000 dinara po polazniku, koje je potrebno uplatiti na ime kotizacije, na tekući račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama broj: 265-1650310000113-64 kod Rajfaizen banke ad Novi Beograd.

Molimo da prijave za pohađanje kursa pošaljete na e-mail: caruk06@gmail.com. Za detaljnije informacije obratite se na telefon: 063/291-247. Koordinator kursa je Slavica Pavlović. Dodatne informacije o kursu i obrazac prijave dostupni su i na internet prezentaciji Centra: www.caruk.rs.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.