23/07/2024

Usluge

U skladu sa vizijom, Centar organizuje stručne obuke, kao i razlicite seminare iz oblasti bezbednosti, a posebno iz sledećih oblasti:
  1. Procene rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja po nacionalnom standardu SRPS AL2.003,
  2. Procene ugrozenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca i izrade Planova zastite i spasavanja u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije
  3. Procene rizika u skladu sa Zakonom o bezbednosti i  zdravlju na radu Republike Srbije
  4. Ostale konsultantske usluge u sferi bezbednosti i zaštite u skladu sa savremenim međunarodnim i domaćim standardima.
Za navedene usluge članovi Centra poseduju odgovarajuće licence, kao i potrebno znanje i iskustvo stečeno izradom brojnih projekata procene rizika u zemlji i inostranstvu koji su prošli potrebne stručne recenzije i provere.