24/06/2024

Osnivač

Dr Zoran Keković, osnivač CARUK-a

slika1000

Prof. dr Zoran Keković (Podgorica, 1965) je osnivač i predsednik UO Centra. Prof. dr Keković je redovni professor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i nastavnik na predmetima: Sistemi bezbednosti i Korporativna bezbednost. Prof. dr Zoran Keković je osnivač i voditelj prvih specijalističkih studija iz kriznog menadžmenta od 2005. godine na Fakultetu bezbednosti. Od 2012 do 2016. godine na Fakultetu bezbednosti obavljao je posao Prodekana za postdiplomske studije i naučno-istraživački rad. Angažovan je kao gostujuci profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci. Predavač je na master studijama Univerziteta u Beogradu: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost na predmetu: Upravljanje krizama i prevencijom hitnih slučajeva, kao i na međunarodnom master akademskom programu: European and international policies and crisis management.

Od 2007. godine se nalazi na čelu Komisije za (ISO) standarde iz oblasti DRUŠTVENE BEZBEDNOSTI (KS A 223) u okviru Instituta za standardizaciju Srbije. Od 2008. godine nalazi se na listi eksperata Međunarodne organizacije za standardizaciju – ISO i saradnik je Nemačkog instituta za standardizaciju DIN.

Pored rada u akademskoj sferi, prof. dr Keković je učestvovao u velikom broju stručnih obuka i bio angažovan kao konsultant za procenu rizika, procenu ugroženosti i kontinuitet poslovanja.

Oženjen je i otac dvoje dece.