Međunarodna video konferencija „Strateški menadžment rizika i kriza – spremnost na buduće krize“

Međunarodna video konferencija „Strateški menadžment rizika i kriza – spremnost na buduće krize“

Dana 19. i 20. oktobra 2021. godine održana je međunarodna video konferencija pod nazivom „Strateški menadžment rizika i kriza – spremnost na buduće krize“, u organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, Hrvatske udruge za međunarodne studije iz Zagreba, Instituta za standardizaciju Srbije iz Beograda i Evropskog centra za mir i razvoj, […]

ISS na čelu radne grupe međunarodnog tehničkog komiteta

ISS na čelu radne grupe međunarodnog tehničkog komiteta

Zahvaljujući aktivnom učešću naših predstavnika u tehničkom komitetu ISO/TC 292, kao i ISO/TC 262 i inicijativi dr Zorana Kekovića, predsednika KS A292, Institut za standardizaciju Srbije dobio je priliku za predsedavanje sekretarijatom radne grupe koju je do sada vodio AFNOR, francusko nacionalno telo za standardizaciju. Lead Standards Development Manager ISO/TC 262, Nele Zgavc iz nacionalne […]

Zbornici radova sa Međunarodne video konferencije o rizicima i krizama u 21. veku

Zbornici radova sa Međunarodne video konferencije o rizicima i krizama u 21. veku

Centar za analizu rizika, u suizdavaštvu sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatskom udrugom za međunarodne studije i Institutom za standardizaciju Srbije,  objavio je dva zbornika radova sa Međunarodne video konferencije o rizicima i krizama u 21. veku, održane u oktobru 2020. godine, u jeku pandemije. Uredničkom timu, autorima radova i svima koji su […]