Priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Izvod iz recenzija: U rukopisu se na jasan, pristupačan i konzistentan način izlažu, objašnjavaju i ilustruju osnovne pojmovne kategorije iz oblasti bezbednosti i rizika. Potencira se sistemski pristup istraživanju bezbednosti i rizika sistema, kao i potreba za integrisanjem različitih sistema prisutnih u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Priručnik pruža neophodna znanja za analizu, kontrolu, monitoring […]

Treći kurs za procenu rizika

Treći kurs za procenu rizika

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je održao petodnevna stručna obuka – kurs: ”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” Ovo je treća stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Kurs je zadovoljio očekivanja polaznika, kako iz […]