19/05/2022
Bezbednost privrednih subjekata i lokalne zajednice

Regionalna privredna komora (RPK) Južnobanatskog upravnog okruga zajedno sa Južnobanatskim upravnim okrugom i Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama 14. juna 2018. godine realizovali su stručni skup na temu: Bezbednost privrednih subjekata i lokalne zajednice.

Na početku su prisutne pozdravili direktor RPK Pančevo, dr Marko Ćulibrk i načelnica Južnobanatskog upravnog okruga, Danijela Lončar.

Dr Ćulibrk je ukazao na značaj vanrednih situacija, poput poplava, i njihovih razornih posledica, kao i procedura reagovanja kojima se ublažavaju njihove štetne posledice. U vezi sa tim, istakao je značaj bezbednosne kulture građana i potrebe edukacije svih koji su uključeni u sistem zaštite i spasavanja, uključujući i privredne subjekte.

Načelnica Okruga, Danijela Lončar, zahvalila se velikom broju prisutnih što potvrđuje važnost teme skupa. U svom obraćanju posebno je istakla važnost ljudskog faktora. Pri tome je podsetila prisutne na posledice poplava koje su se prethodnog dana desile na području Okruga, a koje su potvrdile potrebu da se građani i privredni subjekti mnogo više angažuju na stvaranju preventivnih uslova, poput čišćenja kanala i rečnih korita, kojima se ublažavaju štetne posledice poplava.

Zoran Keković je govorio o značaju primene propisa iz oblasti vanrednih situacija na povećanje bezbednosti privrednih subjekata i lokalne zajednice. Istakavši iskustvo Centra za analizu rizika i upravljanje krizama u oblasti edukacije i izrade projekata procene rizika vanrednih situacija i događaja, podsetio je prisutne na zakonske obaveze koje se odnose na izradu akata procene rizika i planova zaštite i spasavanja. Ukazao je na pozitivna i negativna iskustva u saniranju posledica vanrednih situacija u Srbiji, kao i u svetu, sa posebnim osvrtom na poplave.

Vladimir Ninković je govorio o zakonskim obavezama izrade akata procene rizika u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i ukazao na predloge izmena i dopuna ovog propisa, posebno one koje se odnose na oblast procene rizika. Zatim je predstavio najnovije softversko rešenje Centra za analizu rizika i upravljanje krizama: Softver za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koji je urađen u skladu sa SRPS A.L2.003, tj. Nacionalnim standardom za procenu rizika.

Nakon završenih izlaganja usledila je diskusija učesnika skupa.

Previous Image
Next Image