01/12/2023

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama izradio je on-lajn/web aplikaciju za procenu rizika koja predstavlja softverski alat koji će ubrzati i olakšati proces izrade akta o proceni rizika. Aplikacija prati zahteve i strukturu standarda SRPS A.L2.003:2017 Procena rizika – bezbednost i otpornost i kompatibilna je sa Windows i Android operativnim sistemima i svim široko dostupnim pretraživačima (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera).

Softveru se pristupa preko web stranice https://procenarizika.rs

Detaljnije na Softver za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja | CARUK.rs