07/07/2022

Završena je jos jedna stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

S`obzirom na reakcije naših polaznika možemo slobodno reći da je kurs ispunio sva njihova očekivanja. Oni su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili priručnik, obrasce kao i materijale koji će im pomoći prilikom izrade procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Takođe imali su mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji kursa. Polaznici su nakon uspešno završene obuke dobili Uverenje o završenoj stručnoj obuci. Ovo Uverenje je jedan od uslova koji ce im biti potreban za licenciranje i polaganje ispita za dobijanje licence za menadžere rizika.

Zainteresovani kandidati za naše naredne obuke mogu se prijaviti posredstvom mejla:
caruk06@gmail.com ili na tel. 063/ 29 12 47 (Slavica Pavlović)

Takođe sva pitanja vezana za kurs možete postaviti na forumu Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.