07/07/2022

U saradnji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Fakulteta bezbednosti- Inovacionog centra, realizovana još jedna stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“. Ovo je šesta po redu stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja(SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Studenti su ovog puta imali mogućnost da zajedno sa ljudima iz privrede ovu stručnu obuku pohađaju po ceni koja je za njih bila znatno niža od tržišne (čak 50% ). Na taj način pružena im je mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, kao i ostalim učesnicima kursa koji već rade na poslovima bezbednosti, razmenjuju mišljenja, iznose svoje predloge i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji kursa.

Sam program stručne obuke koji uključuje teorijski i praktični deo vezan je za upoznavanje i ovladavanja sadržajem nacionalnog standarda za procenu rizika u zaštititi lica, imovine i poslovanja. Nakon uspešno završene obuke kandidati su dobili Uverenje o završenoj stručnoj obuci, priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“, točak rizika kao i potrebne materijale koji će im pomoći u daljem radu.

Zainteresovani kandidati za naše naredne obuke se mogu prijaviti posredstvom mejla: caruk06@gmail.com ili na telefon: 063/ 291-247 (Slavica Pavlović) Takođe sva pitanja vezana za kurs možete postaviti na forumu Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Cena pohađanja kursa iznosi 25.000din za zaposlene i 12.500din za studente osnovnih akademskih, master i specijalsitičkih studija, kao i za nezaposlene svršene studente Fakulteta bezbednosti.