07/07/2022

U nedelju 19.maja završena je još jedna stručna obuka “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” koja je bila organizovana za zaposlene u Rafineriji nafte u Pančevu.

Sama priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije.

Obuku su pohađala lica koja rade na poslovima bezbednosti. Program stručne obuke vezan je za upoznavanje i ovladavanje metodologijom za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja sadržanom u Nacionalnom standardu (SRPS A.L2.003.) koji se zasniva na međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Pored predavanja, kandidati su imali priliku da uz stalnu interakciju sa svim predavačima međusobno razmenjuju iskustva, iznose svoja mišljenja i zajedno rešavaju određene probleme.

Uz modernizaciju proizvodnje, primenu naprednih tehnoloških rešenja, i obuku zaposlenih, ovakav sistem omogućava adekvatnu preventivu, monitoring, kao i pravovremeno i efikasno reagovanje u vanrednim okolnostima.

Stručna obuka se organizuje po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003.) nastalom na osnovu savremenih međunarodnih i evropskih standarda i stručnog konsenzusa svih zaiteresovanih strana (predstavnika i eksperata državnih organa i institucija, akademske zajednice, privrednih subjekata i organizacija civilnog društva).
.
NIS veliku pažnju posvećuje bezbednosti i zaštiti zdravlja, kao i fizičkoj bezbednosti zaposlenih, izvođača, trećih lica i lokalnog stanovništva u oblastima gde Kompanija posluje. Osim toga, NIS konstantno povećava spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i rešavanje njihovih posledica.

Sistem upravljanja industrijskom bezbednošću obuhvata ključne procese identifikovanja opasnosti, procene rizika i upravljanja rizicima.