24/06/2024

Upravljanje rizicima od poplava

U saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat” (RCR-Banat) iz Zrenjanina i Međuopštinske razvojne asocijacije za upravljanje vanrednim situacijama – ADIVEST iz Temišvara, CARUK je jedan od partnera na projektu: ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA.

Projekat je finansiran u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija.

Projekat je razvijen kao odgovor na činjenicu da je teritorija Banata prethodnih godina često bivala izložena poplavama, kako usled visokog vodostaja reka, tako i usled visokog nivoa podzemnih voda, što je za posledicu imalo velike štete koje bi mogle biti sprečene samo brzom i efikasnom intervencijom. Lokalne samouprave u Banatu su u prethodnim godinama oformile štabove za vanredne situacije, međutim evidentan je nedostatak potrebne opreme za kvalitetno i pravovremeno reagovanje na njihovu pojavu. Takođe, evidentan je i nedostatak znanja angažovanih lica, iz oblasti upravljanja i reagovanja u vandrednim situacijama, procene rizika ugroženosti i povredljivosti područja, pripravnosti, itd.

Cilj projekta je unapređenje nivoa bezbednosti stanovnika u pograničnom području u pogledu rizika od poplava, odnosno razvoj integrisanog prekograničnog sistema za upravljanje i prevenciju poplava koji će unaprediti kapicitete i pripremljenost nadležnih organa lokalnih samouprava u Banatu i okrugu Timiš.

Period implementacije: 08.04.2016. – 31.12.2016

Previous Image
Next Image