23/07/2024
Obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Od 14. do 19. novembra 2016. godine Centar za analizu rizika i upravljanje krizama organizovao je obuku lica za sticanje licence MUP-a RS za procenu rizika u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja. Polaznici obuke bili su predstavnici državnih organa, javnih preduzeća, privatnih agencija i drugih subjekata zaposleni na poslovima bezbednosti.