23/07/2024
iso

U periodu od 05. do 10. septembra 2016. godine u Edinburgu je održano 3. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju – Bezbednost i otpornost (ISO/TC292 Security and Resilience). Na ovom zasedanju Republiku Srbiju predstavljao je dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu i predsednik Nacionalne komisije za standarde iz oblasti bezbednosti i otpornosti KS A 292.

Treće zasedanje u Baliju obeležila su dva plenarna zasedanja, između kojih se odvijao rad po sledećim radnim grupama: Working Group 1 Terminology; Working Group 2 Continuity and resilience; Working Group 3 Emergency management; Working Group 4 Fraud countermeasures and controls; Working Group 5 Public and community resilience; Working Group 6 Protective Security. Pored toga, u radu plenarnog zasedanja učestvovale su Grupa za saradnju zemalja u razvoju (DCCG) i Grupa za komunikaciju.

Kao predstavnik Srbije, Zoran Keković je učestvovao u radu sledećih radnih grupa: WG3 Emergency management; WG5 Public and community resilience; WG6 Protective Security.

Radna grupa 2 za kontinuitet i otpornost nastavila je rad na izradi međunarodnih standarda iz oblasti organizacione otpornosti. U okviru Radne grupe 3 Upravljanje vanrednim situacijama nastavljen je rad na reviziji međunarodnog standarda ISO22320 Uputstvo za odgovor na incident. Takođe, predlog Indonezije da se pokrene rad na izradi međunarodnog standarda:  Sistem ranog upozorenja od zemljotresa prilagođen potrebama zajednice dobio je punu podršku. Radna grupa 4 za sprečavanje i kontrolu prevara, diskutovala je komentare na radni dokument standarda: Autetentičnost, Integritet i Poverenje u proizvode i dokumenta. U Radnoj grupi 5 Otpornost javnosti i zajednice raspravljani su pristigli komentari u razvoju budućeg međunarodnog standarda ISO22395 Ranjive grupe i ISO22319 Privremeni volonteri.  U okviru Radne grupe 6 Protective Security raspravljana su pitanja razvoja međunarodnih standarda za upravljanje sistemima bezbednosti malih I srednjih preduzeća, kao I nacionalna praksa i međunarodna saradnja od interesa za bezbednost građana. Budući da je jedna od tema diskusije bila potreba za razvojem standarda za procenu usluga privatne bezbednosti u skladu sa ISO standardom 18788, predstavnik Srbije Zoran Keković je upoznao prisutne delegate sa postojanjem srpskog standarda za ocenjivanje usaglašenosti usluga privatne bezbednosti. Tom prilikom je izražena spremnost da se nacionalne prakse I standardi u ovoj oblasti iskoriste kao osnov za donošenje međunarodnih standarda.

U okviru Grupe za saradnju zemalja u razvoju, kojom je predsedavao njen predsednik, dr Zoran Keković, raspravljane su sledeće teme: Saradnja zemalja u razvoju, članica Tehničkog komiteta ISO Security and Resilience, u okviru UNISDR i inicijative “Words Into Action” sa ciljem primene Sendai okvira u smanjenju rizika katastrofa; unapređenje saradnje unutar i van Grupe za saradnju zemalja u razvoju u periodu između plenarnih zasedanja; identifikovanje i usaglašavanje novih tema i oblasti za standardizaciju od interesa za zemlje u razvoju, itd. Takođe, pružena je podrška “Projektno orijentisanom” pristupu u pogledu finansijske podrške ISO učešću predstavnika zemalja u razvoju u radu plenarnih zasedanja, kao i drugih aktivnosti na planu standardizacije u periodu između zasedanja.

U radu Grupe, pored njenih članova, učestvovali su i Kyrk Gere Åsa, predsednik ISO/TC292 Security and Resilience, Henry Cushieri, član Centralnog sekratarijata ISO, Lorenza Jachia, podpredsednik UNECE (Ekonomske komisije UN za Evropu) kao i nekoliko predstavnika razvijenih zemalja.

Najvažniji zaključci i predlozi

  1. Uključivanje zemalja u razvoju i njihovih predstavnika u rad tima Ujedinjenih nacija na smanjenju rizika, kao i povezivanju aktivnosti nacionalnih tela za standardizaciju sa nacionalnim platformama za smanjenje rizika katastrofa i identifikovanju međunarodnih (ISO) standarda koji mogu biti integrisani u nacionalne i regionalne platforme smanjenja rizika katastrofa
  2. Osmišljavanje strategije koja će omogućiti aktivno učešće predstavnika zemalja u razvoju u radu radnih grupa, kao i razmenu potrebnih informacija unutar Grupe za saradnju zemalja u razvoju radi koordinisanog nastupa u u razvoju standarda
  3. Održavanje WebEx sastanaka jednom mesečno i sa fokusom na specifične teme
  4. Uključivanje “Success Stories” zemalja u razvoju za potrebe vebsajta TC292
  5. U skladu sa iskazanim potrebama predstavnika zemalja Južne Amerike da se jezik i koristi standardizacije približe zainteresovanim stranama u zemljama koje ne pripadaju engleskom govornom području, iniciran je predlog da se na web portalu ISO/TC292 Security and Resilience obezbedi web strana sa bazičnim informacijama o standardima na španskom i na drugim svetskim jezicima.
  6. Iniciranje održavanja Radionice sa učešćem eksperata Zemalja u razvoju na sledećem zasedanju Tehničkog komiteta u Južnoj Koreji 2017. godine.

Beograd, 20.09.2016.

Predsednik Nacionalne komisije za standarde
u oblasti bezbednosti i  otpornosti
dr Zoran Keković

Prilozi:

Prezentacija Grupe za saradnju zemalja u razvoju sa 3. Plenarnog zasedanja ISO/TC292 od 10.09.2016. godine (PPT)
Prezentacija Grupe za saradnju zemalja u razvoju sa 3. Plenarnog zasedanja ISO/TC292 od 10.09.2016. godine (PDF)