24/06/2024

Institut za standardizaciju Srbije i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama pozivaju vas na vebinar „Krizno komuniciranje u realnom sektoru”, koji će se održati u sredu, 10. juna ove godine, sa početkom u 10 h.

Dobro komuniciranje je jedan od važnih preduslova za rešavanje svih problema. Da bi komunikacija bila uspešna i da bi se izbeglo njeno ometanje, potrebno je poznavati komunikacijske veštine. One podrazumevaju efektivno slanje informacija, ali i efektivno slušanje i odgovaranje.

Na vebinaru, koji traje 3 sata, saznaćete:

  • koje su karakteristike krize i ljudske percepcije;
  • šta su i kako su povezani identitet, imidž i ugled organizacije;
  • koji su ciljevi i šta su problemi kriznog komuniciranja;
  • o aktivnoj i pasivnoj politici kriznog komuniciranja;
  • koji su elementi efektivne strategije kriznog komuniciranja;
  • koje su faze operativnog nivoa kriznog komuniciranja – pre i posle krize;
  • koja je uloga srednjeg menadžmenta u kriznoj situaciji;
  • o izveštavanju u kriznim situacijama i odnosu s medijima;
  • o elementima plana kriznog komuniciranja

i još dosta toga.

Vebinar obuhvata i studiju slučaja, kroz konkretan primer incidenta koji se dogodio 2008. godine u Beogradu, krizni odgovor i epilog krizne situacije.

Predavač na ovom vebinaru je dr Želimir Kešetović, redovni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i saradnik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Kotizacija za učešće iznosi 2.000,00 dinara.

Predračun za vebinar, možete preuzeti ovde
Možete se prijaviti na linku ovde