19/05/2022

Na poziv Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije i Sveruskog instituta za civilnu odbranu i vanredne situacije, predsednik Centra dr Zoran Keković posetio je Međunarodnu izložbu „Integralna bezbednost i zaštita – 2014“ u Moskvi, u sklopu koje je održana 19. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Upravljanje vanrednim situacijama velikih razmera u Rusiji i inostranstvu“. Kao jedan od učesnika konferencije predstavio je rad: Monitoring adaptivnih, apsorbtivnih i restorativnih kapaciteta u zaštiti od malicioznih napada“, koji će naknadno biti objavljen u zborniku radova sa ove konferencije.

Dr Zoran Keković prisustvovao je i Međunarodnom ekonomskom forumu u San Petersburgu 23. maja, i kao jedan od panelista učestvovao u radu okruglog stola: „Katastrofe i održivi razvoj u uslovima globalizacije“. Ostali panelisti bili su: ministar za vanredne situacije Ruske Federacije Vladimir Pučkov,članovi Ruske akademije nauka – dr Viktor Osipov i dr Boris Porfirev, i Gaetano Petricca, direktor švajcarske kompanije u oblasti satelitskih tehnologija za modelovanje razvoja VS – Aliteco AG.

20140520_100827 20140523_081515

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *