Održana još jedna stručna obuka

U Domu kulture Studenski grad na Novom Beogradu održana je jos jedna stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

S`obzirom na reakcije polaznika možemo slobodno reći da je kurs ispunio sva njihova očekivanja. Oni su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili priručnik, obrasce kao i materijale koji će im pomoći prilikom izrade procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Takođe imali su mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji kursa. Sam program stručne obuke koji uključuje teorijski i praktični deo vezan je za upoznavanje i ovladavanja sadržajem nacionalnog standarda za procenu rizika u zaštititi lica, imovine i poslovanja. Polaznici su nakon uspešno završene obuke dobili Uverenje o završenoj stručnoj obuci, priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“, točak rizika kao i potrebne materijale koji će im pomoći u daljem radu.

Zainteresovani kandidati za naše naredne obuke se mogu prijaviti posredstvom mejla: caruk06@gmail.com ili na telefon: 063/ 291-247 (Slavica Pavlović) Takođe sva pitanja vezana za kurs možete postaviti na forumu Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

Cena pohađanja kursa iznosi 25 000 din za zaposlene i 12 500 din za studente osnovnih akademskih, master i specijalsitičkih studija, kao i za nezaposlene svršene studente Fakulteta bezbednosti.