05/12/2022

Menadžment u kriznim situaicjama ima veoma važan zadatak, naručito u periodu kroz koji upravo prolazimo. O Kriznom menadžmentu i upravljanju krizom govorimo sa prof. dr Zoranom Kekovićem…