03/10/2022
Centar za analizu rizika, u suizdavaštvu sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatskom udrugom za međunarodne studije i Institutom za standardizaciju Srbije,  objavio je dva zbornika radova sa Međunarodne video konferencije o rizicima i krizama u 21. veku, održane u oktobru 2020. godine, u jeku pandemije.
Uredničkom timu, autorima radova i svima koji su doprineli pripremi izdanja a samo simbolično smo se odužili putem impresuma, zahvaljujemo na izvanrednom naporu koji su ovom prilikom uložili i tome podredili druge obaveze. Posebnu zahvalnost dugujemo članovima Think Tank-u Centra za analizu rizika i upravljanje krizama: COVID-19 na idejama koje su iznedrile subotnje video sesije, a poslužile su autorima u pisanju radova za zbornik.
Svi zajedno možemo biti ponosni na publikacije koje su jedinstvene s obzirom na vreme kada su nastale i događaje koji su ih oblikovali i, nadasve, na vrhunske eksperte koje smo u sumanutim okolnostima uspeli okupiti oko jedne sjajne ideje i nadahnuća.
U ime izdavača i Uredničkog tima
Zoran Keković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *