01/12/2023

Zahvaljujući aktivnom učešću naših predstavnika u tehničkom komitetu ISO/TC 292, kao i ISO/TC 262 i inicijativi dr Zorana Kekovića, predsednika KS A292, Institut za standardizaciju Srbije dobio je priliku za predsedavanje sekretarijatom radne grupe koju je do sada vodio AFNOR, francusko nacionalno telo za standardizaciju.

Lead Standards Development Manager ISO/TC 262, Nele Zgavc iz nacionalne organizacije za standardizaciju Velike Britanije, BSI, nakon razmatranja kompetencija, donela je odluku o imenovanju mr Mirjane Mirković-Đorđević za novog sekretara međunarodne združene radne grupe ISO/TC 262/JWG 01 “Joint ISO/TC 262 – ISO/TC 292 WG; Managing emerging risk”.

Detaljnije na sajtu iss.rs