07/07/2022

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) održala je regionalni seminar pod nazivom: : „Upravljanje u vanrednim situacijama kao posledica prirodnih katastrofa“ – Izgradnja međuregionalne saradnje, zemalja Jugoistočne Evrope, sa ciljem uspostavljanja odgovarajućih smernica za upravljanje katastrofama u ciljanim regionima Balkana.

Seminar koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNDP, kao i Balkanskim institutom, održan je 7. i 8. marta 2012. godine u Konferencijskoj Sali, Hotela Balkan.

Članovi Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, Nenad Komazec i Slavica Pavlović bili su učesnici ovog seminara. Slavica Pavlović je održala predavanje na temu: Procena rizika u oblasti vanrednih situacija- međunarodni, evropski i nacionalni standardi i zakonski osnov.

Predstavljena ja platforma za procenu uroženosti i izradu planova zaštite i spasavanja u republici Srbiji, zasnovana na proceni rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, u čijem su stvaranju značaj doprinos dali članovi CARUK. Obzirom da je predstavljena platforma za procenu rizika od strane Danske agencije za upravljanje katastrofama “DEMA”, sa ponosom možemo konstatovati, da srpska platforma ne zaostaje za najsavremenijim u Evropi, kao i da je odlikuju određena unapređenja.

120307 Balkan JICA 007 120307 Balkan JICA 014 120307 Balkan JICA 024 120308 Balkan JICA 043