07/07/2022

Na Fakultetu bezbednosti održana je prva stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ koju je za studente ovog fakulteta organizovao Centar za analizu rizika i upravljanje krizama u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti.

Ovu stručnu obuku tradicionalno organizuje Centar za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK) za predstavnike privrednih društava i drugih organizacija koje se direktno ili indirektno bave poslovima zaštite i bezbednosti lica, imovine i poslovanja. Obuka je, dakle, prvenstveno namenjena profesionalcima iz domena privatne bezbednosti.

Inovacioni centar FB i CARUK su odlučili da otvore mogućnost pohađanja programa i studentima osnovnih, poslediplomskih i specijalističkih studija Fakulteta bezbednosti. Pored toga, postignut je dogovor da se obuka po programu identičnom onom koji se izvodi za profesionalce, vrši po ceni koja je znatno ispod tržišne (oko 50%).

Stručna obuka se organizuje po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003), na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom o akreditaciji, vršiti sertifikaciju kompetentnosti osoba za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Sam program stručne obuke koji uključuje teorijski i praktični deo vezan je dakle za upoznavanje i ovladavanje sadržajem nacionalnog standarda za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Osobe koje uspešno završe stručnu obuku dobijaju Uverenje o završenoj stručnoj obuci, priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ kao i potrebne materijale za rad.

Zainteresovani kandidati se mogu za naše naredne obuke prijaviti posredstvom mejla: caruk06@gmail.com ili na tel. 063 29 12 47 (Slavica Pavlović) Takođe sva pitanja vezana za kurs možete postaviti na forum Centra za analizu rizika i upravljanje krizama www.caruk.rs

Cena pohađanja kursa iznosi 25.000 din za zaposlene i 12.500 din za studente osnovnih akademskih, master i specijalističkih studija, kao i za nezaposlene svršene studente Fakulteta bezbednosti.