10/08/2022

U sredu 23.septembra u Privrednoj komori Srbije, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK) je u saradnji sa Udruženjem za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije održao stručnu raspravu na temu: „Procena rizika i primena Zakona o privatnom obezbeđenju“.

Stručnu raspravu otvorio je Zoran Keković, predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama. Zahvaljujući se domaćinu skupa – Privrednoj komori Srbije, predstavnicima MUPa koji su uzeli učešće u raspravi, kao i svima prisutnim, on je rekao da se Centar od svog postojanja 2006. godine zalagao za uspostavljanje društvenog i institucionalnog ambijenta u kojem će upravljanje rizikom biti prepoznato kao važna funkcija bezbednosnog menadžmenta i sistema bezbednosti, bilo u profitnom ili neprofitnom i javnom sektoru. Donošenjem Zakona o privatnom obezbeđenju predviđena je obaveza licenciranja lica za obavljanje poslova procene rizika. Međutim, mnoga pitanja vezana za sam proces izrade procene rizika, usklađenost sa važećim standardima, nadzor nad kvalitetom procena i uspostavljanje sistema odgovornosti u slučaju nestručnih procena rizika, kao i posledica koje zbog toga mogu nastati po bezbednost lica, imovine i poslovanja – ostala su nerešena i prepuštena tržištu da ih samo reguliše.

Cilj stručne rasprave je bio usmeren na izmenu i dopunu zakonske regulative u oblasti privatnog obezbeđenja kojom se osigurava primena pravno obavezujućih normi u izradi kvalitetnih, po jedinstvenoj metodologiji usklađenih i sprovodljivih procena rizika kao prvim korakom u uspostavljanju funkcije bezbednosti u svakoj organizaciji.

Pored predstavnika preduzeća koja pružaju usluge privatnog obezbeđenja i usluge procene rizika, u stručnoj raspravi učešće su uzeli i predstavnici privrednih društava u velikih privrednih sistema koji se na tržištu pojavljuju kao naručioci ovih usluga. Oni su zajedno sa ostalim panelistima podelili svoja iskustva iz prakse i doprineli jos uspešnijoj realizaciji ove stručne rasprave.

Sadržaj rasprave je obuhvatio pitanja celishodnosti licenciranja za procenu rizika i osiguravanje primene znanja stečenih u postupku obučavanja i licenciranja u praksi ; obevezu izrade Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja; izradi akata za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa jedinstvenom metodologijom za procenu rizika, usklađenosti postupka procene rizika koju vrše licencirana lica po osnovu usluga sa postojećim postupcima procene rizika u okviru privrednih društava; obezbeđenje minimalnih zahteva i kriterijuma u pogledu nadzora nad kvalitetom akata za procenu rizika uspostavljanje sistema odgovornosti za izradu nestručnih procena rizika i posledica koje tim putem mogu nastati po bezbednost lica, imovine i poslovanja; usklađenost planova bezbednosti i projekata sistema tehničke zaštite sa projektima procene rizika; uporedna normativna rešenja i praksa u oblasti procene rizika u ostvarivanju funkcije zaštite lica, imovine i poslovanja. Na stručnoj raspravi je takođe prikazan Nacrt uredbe o obevezno obezbeđenim objektima.

Pored zakonske regulative, posebna pažnja je posvećena i aktuelnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama sa kojima se organizacije sreću prilikom obavljanja svojih redovnih delatnosti.

Veliki broj prisutnih posetilaca i njihovo aktivno učešće u stručnoj raspravi pokazatelj su velikog napretka u regulisanju ove oblasti i vraćanja bezbednosti u fokus stručne i naučne javnosti.

Zaključci sa stručne rasprave biće upućeni na adrese nadležnih organa i donosilaca odluka u cilju kreiranja budućih zakonskih i podzakonskih rešenja koja se odnose na sferu procene rizika u oblasti privatnog obezbeđenja.

Previous Image
Next Image