Održan seminar: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je u saradnji sa Kancelarijom Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Vlade Srbije održao jednodnevni besplatan seminar na temu: „Sertifikacija za rad sa tajnim podacima“.

Da biste mogli učestvovati kao ponuđač proizvoda ili usluga u poverljivim ugovorima, odnosno javnim nabavkama u kojima konkursna dokumentacija sadrži tajne podatke, zakonodavsto nameće kao obavezu posedovanje sertifikata za rad sa tajnim podacima. Dobijanje sertifikata je besplatno, ali su uslovi koje je potrebno ispuniti u procesu sertifikacije veoma strogi. Na seminaru je objašnjeno kako se aplicira za sertifikat i koje prednosti donosi njegovo posedovanje, naročito imajući u vidu usaglašenost zakonske regulative Srbije sa regulativom EU.

Seminar je namenjen privrednim društvima koja se bave proizvodnjom proizvoda i pružanjem usluga specijalne namene, proizvodnjom proizvoda dvostruke namene, kao i svim MSP koji mogu biti isporučioci u poslovima poverljivih javnih nabavki.

Na seminaru su bile obrađene sledeće teme:

  • Zakonski okvir za rad sa tajnim podacima i zaključivanje poverljivih ugovornih odnosa
  • Način i uslovi podnošenja zahteva za sertifikaciju za rad sa tajnim podacima
  • Procedure bezbednosnih provera, ispunjenost fizičko-tehničkih mera zaštite za rad sa tajnim podacima
  • Značaj i prednosti posedovanja sertifikata pri nastupu na domaćem i inostranom tržištu

Predavači su bili istaknuti eksperti Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Vlade Republike Srbije.

Seminar je održan 18.septembra u Privrednog komori Beograda, uz prisustvo veliko broja polaznika, pripadnika javnog i privatnog sektora.

Previous Image
Next Image