23/07/2024

Poštovani,

Na osnovu Odluke Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (broj: A-1-1656/19) i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda i Institut za standardizaciju Srbije, organizuju nacionalni simpozijum na temu:

„Bezbednost u zdravstvu“

Simpozijum je namenjen rukovodećim strukturama u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, stručnom kadru na poslovima bezbednosti, informatičke podrške i upravljanja ljudskim resursima. Takođe, zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima, farmaceutima, medicinskim sestrama i tehničarima) za pasivno učešće na Simpozijumu Zdravstveni savet Srbije dodeljuje 4 boda za licencu.

Termin održavanja seminara je 9. i 10. april 2020. godine u Specijalnoj bolnici „Čigota“ na Zlatiboru.

Cilj simpozijuma

Bezbednost zdravstvenih ustanova je veoma važna za efikasan i kvalitetan medicinski tretman. Naročito imamo u vidu da su zdravstvene ustanove, medicinski personal, kao i korisnici zdravstvenih usluga, uključujući i imovinu i osetljive informacije od značaja za te usluge, sve više izloženi bezbednosnim rizicima prirodnog i tehničko-tehnološkog porekla, a posebno onim u čijoj pozadini je ljudski faktor.

Činjenica je da se donošenjem zakonske regulative neće rešiti složena pitanja bezbednosti koja zavise od prirode zdravstvene ustanove. Preventivni napori koji podrazumevaju edukaciju i izradu procena rizika i planova postupanja u vanrednim i kriznim situacijama, kao i kategorizacija zdravstvenih ustanova sa aspekta njihove ugroženosti predstavljaju neophodan uslov za unapređenje stanja bezbednosti. Tome treba dodati da je Direktivom EU o kritičnim infrastrukturama sektor zdravstvenih usluga prepoznat kao kritična infrastruktura, što pretpostavlja poseban nivo bezbednosti u cilju obezbeđenja kontinuiteta zdravstvene zaštite u uslovima izazvanim vanrednim događajima i situacijama.

Bezbedno ponašanje može varirati u zavisnosti od tipa zdravstvene ustanove, zbog čega je važno da ono bude prilagođeno specifičnostima sredine i potrebama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvenih usluga. Primenom bezbednosnih standarda i odgovarajućih smernica za bezbednost u zdravstvu omogućava se veća bezbednost osoblja zdravstvene ustanove, pacijenata i drugih ljudi koji posećuju zdravstvene ustanove.

Ujedno, simpozijum je prilika da se učesnici upoznaju sa najnovijim zakonskim obavezama koje proističu iz propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u zdravstvu, kao i propisa kojima se reguliše oblast smanjenja rizika i upravljanja katastrofama. Najzad, učesnici će imati mogućnost da razmene stručna mišljenja i iskustva, što je osnov za unapređenje sistema bezbednosti zdravstvenih ustanova, kao i prevencije i smanjenja rizika od ugrožavanja svih aktera u sistemu pružanja zdravstvenih usluga.

Predavači na simpozijumu su profesori Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, predstavnici Ministarstva zdravlja RS i Instituta za standardizaciju Srbije, kao i eksperti u oblasti bezbednosti u zdravstvenim ustanovama.

Opšte napomene

Kotizacija za učešće na simpozijumu iznosi 6.500,00 din. Troškovi kotizacije obuhvataju prateći materijal (prezentacije predavača, evropski dokument o bezbednosnom menadžmentu SRPS CEN/TS 16850:2016, nacrte srpskih standarda iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i bezbednosti informacija u zdravstvu) i zajedničku svečanu večeru. Kotizacija ne obuhvata troškove smeštaja. Prijava se nalazi na veb sajtu Instituta za standardizaciju Srbije (rubrika „Seminari i obuke“).

Prijavljivanje se vrši dostavom popunjene prijave na adresu e-pošte: iss-edukacija@iss.rs
Rok za prijavu za učešće na simpozijumu je 31. mart 2020. godine.

Prijavljeni učesnici sami snose troškove smeštaja.

Prijavljivanje učesnika skupa za uslugu boravka u „Čigoti“ vrši se preko recepcije „Čigote“ do 31. marta 2020. god. na tel. 031 597 597 i e-mailom recepcija@cigota.rs sa naznakom: učesnik simpozijuma „Bezbednost u zdravstvu“.

Za sve eventualne nedoumice i pitanja možete nas kontaktirati na tel: 069 123 02 65 i 011 3409
340, 011 3409 390 ili putem e- maila: caruk06@gmail.com i iss-edukacija@iss.rs

AGENDU, možete preuzeti ovde
Poziv za sponzore, možete preuzeti ovde

11/03/2020 Na osnovu preporuke Vlade RS o izbegavaju okupljanja u većem obimu kao deo borbe protiv virusa Covid19, odlažemo simpozijum “Bezbednost u zdravstvu” od 9 do 10. aprila na Zlatiboru. O novom terminu bićete blagovremeno obavešteni. Hvala na razumevanju