05/10/2023

Institut za standardizaciju Srbije i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama Vas pozivaju na besplatan vebinar u subotu, 28. marta 2020. godine, s početkom u 10:00 časova.

Različiti prekidi i poremećaji mogu imati dugoročno štetne efekte na celokupno poslovanje i sposobnost organizacije da isporučuje svoje proizvode i usluge.

U širokom spektru događaja koji mogu dovesti do poremećaja u poslovanju, krizna situacija izazvana pandemijom COVID19 zapretila je mnogim kompanijama, ali i organizacijama u javnom sektoru, kako u smislu nastavka obavljanja njihove osnovne delatnosti, tako i u pogledu života i zdravlja zaposlenih. To će imati, sasvim sigurno, dugoročne negativne finansijske i druge posledice, noseći i određene reputacione rizike.

Putem ovog vebinara organizacija može prepoznati šta treba učiniti da bi se zaštitili njeni resursi (npr. ljudi, prostorije, tehnologija i informacije), lanac snabdevanja, zainteresovane strane i reputacija. U tom smislu, biće prezentovana domaća i strana iskustva i dobra praksa menadžera kontinuiteta poslovanja u tekućoj kriznoj situaciji.

CILJ VEBINARA:

Pružanje znanja i konkretnih smernica za primenu i održavanje kontinuiteta kritičnih procesa u organizacijama.

KOME JE NAMENJEN?

Svim zainteresovanim, a naročito menadžerima i stručnim licima u IT sektoru, sektoru bezbednosti, sektoruljudskih resursa, marketingu i drugima koji se u svojoj praksi susreću sa rizicima i poremećajima sa negativnim uticajem na poslovanje.

Predavači su renomirani i iskusni profesionalci na području menadžmenta kontinuitetom poslovanja u renomiranim kompanijama iz proizvodnog i uslužnog sektora.

Pogledajte program vebinara:

10:00 – 10:45  Uvod: Izrada Plana kontinuiteta poslovanja i predstavljanje urađenih planova
Predavač: Vladimir Ninković, CARUK
10:45 – 10:50  Pauza
10:50 – 11:35  Menadžment kontinuitetom poslovanja u finansijskom sektoru
Predavač: Dejan Stamenković, Unikredit banka
11:35 – 11:40   Pauza
11:40 – 12:25  Menadžment kontinuitetom poslovanja u proizvodnom sektoru
Predavač: Siniša Vuković, IKEA
11:25 – 11:30 Pauza
12:30 – 13:00 Diskusija

Nemojte propustiti ovu priliku!

Prijavite se, obrazac za prijavu, preuzmite ovde
Prijavljivanje za učešće vrši se dostavom popunjene prijave na adresu iss-edukacija@iss.rs.