05/12/2022
Predsednik Centra Zoran Keković predstavljao Srbiju na 5. plenarnom zasedanju Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju koje je održano u Sidneju (Australija) od 11. do 16. marta 2018. godine

U periodu od 11. do 16. septembra 2018. godine u Sidneju je održano 5. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju – Bezbednost i otpornost (ISO/TC292 Security and Resilience). Na ovom zasedanju Republiku Srbiju predstavljao je dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu i predsednik Nacionalne komisije za standarde KS A 292 Bezbednost i otpornost društva.

Na plenarnom zasedanju istaknuto je da broj zemalja za statusom stalnih članica u stalnom porastu – trenutno 45 (među kojima i Srbija), kao i 16 zemalja sa statusom posmatrača. Brazil i Indija su unapredile status u stalnu članicu, a Turska je postala nova članica Tehničkog komiteta. Do sada je pod okriljem ovog tehničkog komiteta doneto 27 međunarodnih standarda, a 18 se nalazi u fazi razvoja i izrade. Takođe, istaknuto je da su izazovi sa finansiranjem učešća delegata i dalje prisutni, posebno kada su u pitanju zemlje u razvoju. Naglašena je potreba da se poveća učešće u standardizaciji zemalja Afrike i Južne Amerike. Konstatovano je da je u stalnom porastu broj novih projekata, odnosno tema za standardizaciju, što govori o snažnom širenju tržišta razvoja i primene standarda iz oblasti rada tehničkog komiteta u celom svetu. O tome govori i podatak da je trenutno najprodavaniji međunarodni standard ISO22301 Sistemi menadžmenta kontinuiteta poslovanja – Zahtevi.

Između dve plenarne sesije odvijao se rad po sledećim radnim grupama: WG1 Rečnik; WG2 Kontinuitet i organizaciona otpornost; WG3 Menadžment vanrednih situacija; WG4 Autentičnost, integritet i poverenje u proizvode i dokumenta; WG5 Otpornost zajednice; WG6 Bezbednosna zaštita. U radu plenarnog zasedanja učestvovale su tri savetodavne grupe: Grupa za komunikaciju (cilj: promocija standarda i širenje svesti i potrebi standardizacije) Grupa za komunikaciju zemalja u razvoju (DCCG) kao i UN Grupa za koordinaciju.

Pored toga što je u svojstvu predsednika predvodio I predstavljao Grupu za komunikaciju zemalja u razvoju (DCCG), dr Zoran Keković je učestvovao u radu sledećih radnih tela: WG2 Kontinuitet i organizaciona otpornost i WG5 Otpornost zajednice.

Tokom zasedanja Grupa za kontinuitet i organizacionu otpornost najviše vremena je posvetila reviziji međunarodnog standarda ISO22301 Sistemi menadžmenta kontinuiteta poslovanja – Zahtevi. Od 400 komentara na dokument standarda koji su pristigli između dva plenarna zasedanja, razmotren je veći deo. U međuvremenu će se nastaviti rad na reviziji ovog standarda.

U okviru Radne grupe 3 Upravljanje vanrednim situacijama, kao najvažnije dokumente standarda čiji je postupak izrade tokom zasedanja ušao u završnu fazu izdvajamo: ISO/DIS 22320 Uputstvo za menadžment incidenata, ISO/DIS 22326 Uputstvo za monitoring objekata sa identifikovanim hazardima, i ISO/DIS 22327 Uputstvo za implementaciju sistema ranog upozorenja zajednice za klizišta. Između ostalog, nemačka delegacija je predložila razvoj novog standarda: Društveni mediji u sklopu vanrednih situacija. Na posebno interesovanje naišao je predlog Indonezije da se pokrene rad na izradi generičkog međunarodnog standarda za sisteme ranog upozorenja, sa njegovom primenom na pojedine hazarde: poplave, klizišta I vulkane.

Radna grupa 4 Autentičnost, Integritet i poverenje u proizvode i dokumenta, diskutovala je komentare na radne dokumente standarda: ISO/DIS 22381 Bezbednost i otpornost – Uputstvo za uspostavljanje interoperabilnosti između sistema za identifikaciju objekata u cilju suprotstavljanja falsifikovanju i ilegalnoj trgovini, ISO/NP 22384 Bezbednost i otpornost – Priprema plana zaštite i mera za osiguranje autentičnosti, integriteta i poverenja.

U Radnoj grupi 5 Otpornost zajednice raspravljani su pristigli komentari u razvoju budućeg međunarodnog standarda ISO/NP 22392 Otpornost zajednice –  Sprovođenje rane evaluacije smanjenja rizika katastrofa,  ISO22395 Otpornost zajednice –  Uputstvo za lokalnu zajednicu za podršku  ranjivim ljudima, i ISO22396 Otpornost zajednice –  Uputstvo za razmenu informacija između organizacija.

U okviru Radne grupe 6 Bezbednosna zaštita predmet rada bila je rasprava i dalji razvoj sledećih dokumenata standarda: ISO/NP 22340 Bezbednosna zaštita — Arhitektura, okvir i uputstva, ISO/NP 22341 Bezbednosna zaštita – Uputstvo za bezbednost I prevenciju kriminala putem urbanog dizajna i menadžmenta, ISO/DTS 22375 Uputsvo za procenu složenosti u cilju unapređenja bezbednosti I otpornosti.

UN Grupa za komunikaciju konstatovala je potrebu daljeg razvoja dokumenta standarda Bezbednost i otpornost: Okvir i principi za urbanu otpornost.

U okviru Grupe za komunikaciju zemalja u razvoju, između ostalog, raspravljane su sledeće teme: finalizacija mape puta sa saradnju zemalja u razvoju; veće uključivanje predstavnika ovih zemalja u primeni Sendai okvira u smanjenju rizika katastrofa putem implementacije međunarodnih standarda iz oblasti rada Tehičkog komiteta; unapređenje saradnje unutar i van Grupe za komunikaciju zemalja u razvoju u periodu između plenarnih zasedanja; identifikovanje i usaglašavanje novih tema i oblasti za standardizaciju od interesa za zemlje u razvoju, itd.

U okviru dobrih praksi zemalja u razvoju, pored Argentine, Kine i Kenije, Srbija je upoznala prisutne sa studijom slučaja: “Gvođže se kuje dok je vruće” – Od odgovora ka rezilijentnosti, Upravljanje rizikom katastrofa u Srbiji, kao primer dobre prakse I naučenih lekcija nakon tzv. “majskih poplava” u Srbiji 2014. Tom prilikom je istaknuto pomeranje fokusa države kada je u pitanju smanjenje rizika katastrofa od odgovora ka pripravnosti I jačanju otpornosti kao uslova održivog razvoja, čiji je rezultat donošenje Akcionog plana za implementaciju Nacionalnog programa upravljanja rizicima katastrofa od 2017-2020.

Vidi: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Case_Study_SDG11_2_Serbia.pdf

U radu Grupe, pored članova koji su predstavljali zemlje u razvoju: Indiju, Indoneziiju, Keniju, Kinu, Kolumbiju, Srbiju i Južnu Afriku , učestvovali su: Ben Karson, član Centralnog sekratarijata ISO, Džejms Braun, predstavnik Australijskog instituta za standardizaciju, Dejvid Adamson, predstavnik Britanskog instituta za standardizaciju i prof Dankan Šou, Univerzitet u Mančesteru.

U periodu između dva plenarna zasedanja doneti su sledećei standardi: ISO 22300:2018 Bezbednost i otpornost – Rečnik (reviziija); ISO 22316:2017 Bezbednost i otpornost – Organizaciona otpornost – Principi i atributi, i ISO 22319:2017 Bezbednost i otpornost – Otpornost zajednice – Uputstvo za planiranje uključivanja privremenih volontera.

Do sledećeg plenarnog zasedanja koje će biti održano u Norveškoj između 8. i 12. oktobra, pristupiće se razmatranju novih tema/projekata za standardizaciju koje su prezentovane tokom ovog plenarnog zasedanja: Otpornost gradova; Menadžmenta velikih događaja; Menadžment resursa u sistemima menadžmenta kontinuiteta poslovanja; Krizni menadžment.

Najvažniji zaključci i predlozi

  1. Veće uključivanje zemalja u razvoju i njihovih predstavnika u rad grupe za koordinaciju Ujedinjenih nacija, kao i povezivanju aktivnosti nacionalnih tela za standardizaciju sa nacionalnim platformama za smanjenje rizika katastrofa
  2. Identifikovanje donetih međunarodnih (ISO) standarda iz oblasti bezbednosti i otpornosti koji mogu biti integrisani u nacionalne regulative i platforme smanjenja rizika katastrofa
  3. Identifikovanje potrebe za razvojem novih standarda od interesa za zemlje u razvoju, uz intenziviranje tzv. Twinning aranžmana koji podrazumevanju dvojno rukovođenje u radu na izradi konkretnog standarda uz učešće jedne razvijene i jedne zemlje u razvoju.
  4. Razmatranje mogućnosti održavanja međunarnodnih I regionalnih radionica i sa fokusom na specifične teme koje su od interesa za sve zemlje u razvoju ili zemlje u razvoju određenog regiona.
  5. Intenziviranje razmene dobre prakse zemalja u razvoju u cilju bolje komunikacije između zainteresovanih strana u tim zemljama, kao I postavljanje tzv. Studija slučaja na veb stranu Tehničkog komiteta 292 Bezbednost I otpornost
  6. Razmtranje mogućnosti za održavanje Radionice sa učešćem eksperata Zemalja u razvoju na sledećem zasedanju Tehničkog komiteta u Norveškoj 2018. godine. Tim povodom formirana je privremena radna grupa u sastavu: Zoran Keković (Srbija), Ben Karson ISO Sekretarijat) i Karolina Angulo (Kolumbija).
  7. Upučivanje poziva evropskim telima za standardizaciju CEN/TC 325 Prevencija kriminala kroz izgradnju ii dizajniranje prostora, na paralelnoj izradi srodnih standarda.

Web strana ISO/TC292 Security and Resilience: www.isotc292online.org

Previous Image
Next Image