01/12/2023

U organizaciji prof. dr Zorana Kekovića, nastavnika na predmetu Sistemi bezbednosti, studenti druge godine Fakulteta bezbednosti su u petak, 8. decembra imali priliku da slušaju predavanja o bezbednosti na lokalnom nivou. Dr Nebojša Pantelić, glavni policijski savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i predsednik Internacionalne policijske asocijacije (IPA) u Srbiji, govorio je o iskustvu i praksi IPA u oblasti rada policije u lokalnoj zajednici. On je predstavio nastanak i razvoj Odeljenja za rad policije u zajednici, šta je zadatak policije u lokalnoj zajednici, koji su ciljevi rada policije u zajednici i kakva je uporedna strana praksa u ovoj oblasti.

Dr Pantelić takođe je govorio o partnerstvu svih subjekata lokalne zajednice u realizaciji ovog koncepta, o modelima rada policije sa posebnim fokusom na oblicima delovanja policije u lokalnoj zajednici, o preventivnom delovanju i potrebi za javnošću rada policije u ovoj oblasti. Predavač je zatim predstavio šta je dosad ostvareno u konceptu policije u zajednici u Srbiji, govorio je o početku promena u odnosima između policije i građana i preneo deo bogatog ličnog iskustva u radu sa građanima iz svoje 25-godišnje karijere u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dr Nebojša Pantelić na kraju je predstavio rad IPA u Srbiji i ponudio studentima Fakulteta bezbednosti da slobodno uzmu učešće u raznovrsnim aktivnostima koje ova organizacija sprovodi.

Sledeće izlaganje imao je Hajrudin Hajrović, direktor Regionalnog centra za stručno usavršavanje i predsednik Saveta za bezbednost grada Novog Pazara. On je govorio o iskustvu i praksi Saveta za bezbednost u bezbednosti na lokalnom nivou, na primeru Novog Pazara. Predavač je istakao da saveti za bezbednost zajedno sa organizacijama civilnog društva i građanima treba da promovišu saradnju između svih zainteresovanih strana u oblasti bezbednosti na lokalnom nivou, što je posebno bitno nakon uvođenja formalne mogućnosti za uspostavljanje ovih tela kroz odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.Takođe je istakao da je savet za bezbednost grada Novog Pazara počeo da radi na realizaciji koncepta policije u zajednici na inicijativu policijske uprave Novi Pazar. Gospodin Hajrović na kraju je spomenuo da je 2016. godine u Novom Pazaru usvojena Strategija bezbednog grada Novog Pazara , koja ima za cilj da mapira bezbednosne probleme na lokalnom nivou, da ukaže na glavne bezbednosne probleme i da obaveže sve lokalne institucije i druge zainteresovane aktere, kao i građane, na rešavanje lokalnih problema u oblasti bezbednosti.

Nakon izlaganja gostiju usledila su pitanja studenata u vezi sa detaljima rada naših diplomiranih studenata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i u vezi sa načinom rada saveta za bezbednost u gradovima i opštinama u Srbiji. Na kraju predavanja, prof. dr Zoran Keković zahvalio se gostima na zanimljivim predavanjima. Predavanju je takođe prisustvovalo petoro policijskih službenika MUP-a Republike Srbije i istovremeno članova Internacionalne policijske asocijacije u Srbiji, koji su podelili svoja iskustva iz rada s građanima na lokalnom nivou.

Izvor: http://www.fb.bg.ac.rs