04/03/2024

Pred sam svršetak 2020., u svakom apektu nepredvidive i turbulentne godine, pokrenuta je inicijativa koja uliva nadu da će neka od iskustava iz sveoubuhvatne, još uvek aktuelne, COVID-19 krize biti iskorišćena kao pouke za spremnije i valjanije strateško upravljanje rizicima i krizama koje nas očekuju u budućnosti. Dana 23. decembra, 2020. godine održan je vebinar povodom uspostavljanja prve regionalne studentske mreže za strateško upravljanje rizicima i krizama, pod okriljem regionalnog ogranka za jugoistočnu Evropu (ISRM SEE Regional Chapter) Instituta za strateško upravljanje rizicima (ISRM).

Uz tehničku podršku Instituta za standardizaciju Srbije, i u saradnji sa vodećim akademicima iz regiona, ali i globalnim autoritetima, vebinar je okupio impozantan broj (više od 70) zainteresovanih studenata iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore. Vebinar je prigodno započet kraćim filmom prikaza regionalne video-konferencije održane 13.oktobra ove godine, pod nazivom „Bezbednosne krize u 21.veku i kako njima upravljati“. Potom se prisutnima obratio prof. dr. Zoran Keković, rukovodilac regionalnog ogranka ISRM-a za jugoistočnu Evropu i osnivač i predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK) iz Beograda. Naročitu pažnju privukao je i pozdravni govor dr. Dejvida Rubensa, analitičara i osnivača Instituta za strateško upravljanje rizicima (ISRM) iz Velike Britanije, koji je izrazio nadu da će novopokrenuta regionalna studentska mreža poslužiti kao model širom sveta za realizaciju potencijala studenata da unaprede postojeći korpus teorijskog i empirijskog znanja u domenu strateškog upravljanja rizicima i krizama, kao i za njihov, kako lični, tako i profesionalni napredak.

„Iskustva, dobra praksa i poruke“ predstavljali su srž izlaganja prof. dr. Slobodana Simonovića, člana Kanadske kraljevske akademije i profesora na Univerzitetu Zapadni Ontario u Kanadi, svetskog eksperta u području hidroinženjerstva i saniranja posledica prirodnih katastrofa, koji je podelom ličnih iskustava iz dosadašnje dugogodišnje prakse motivisao i inspirisao sve prisutne studente. Studente je pozdravio i prof. dr. Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, izrazivši spremnost da uloži potrebne napore ne bi li ova inicijativa dala i konkretne rezultate u pravcu omogućavanja studentima da stručnim usavršavanjem postanu uvaženi članovi akademske zajednice. I prof. dr. Ratko Duev, dekan Filozofskog fakulteta u Skoplju, Univerziteta „Kiril i Metodij“, ohrabrio je studente da u najvećoj mogućoj meri iskoriste potencijale koji im stoje na raspolaganju, prvenstveno u pogledu mogućnosti povezivanja na regionalnom nivou, među sobom i sa priznatim ekspertima.

Prezentaciju o misiji, viziji i osnovnim ciljevima regionalne studentske mreže, kao i planiranom načinu rada i ključnim aktivnostima posredstvom kojih se ovi ciljevi nastoje ostvariti, održala je Nevena Stanković, doktorand Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Najzad, skupu se obratila doc. dr. Jadranka Polović, predsednica Hrvatske udruge za međunarodne studije (HUMS) iz Zagreba, govoreći o perspektivama i benefitima studentskog umrežavanja na regionalnom nivou, ali i o potrebi da ne propuste dragocene mogućnosti koje im u periodu studija stoje na raspolaganju za vlastito profesionalno usavršavanje, te da se „izbore“ za svoju ulogu i mesto u akademskom svetu.

Priliku za postavljanje pitanja, na samom kraju vebinara, studenti su iskoristili da se obrate panelistima i dobiju odgovore na neka od pitanja. Opšti utisak nakon održanog vebinara, na osnovu broja prisutnih studenata, ali i izuzetno konstruktivnih komentara i zapažanja, uliva veru i nadu da će rad regionalne studentske mreže uspeti u naumu da ostvari svoju viziju oličenu u kreiranju regionalne platforme koja će studente podsticati, inspirisati i motivisati, „povezivati“ na regionalnom i globalnom nivou (među sobom i sa ekspertima i akademicima). Uverenje je da će studentska mreža omogućiti studentima sticanje novih teorijskih znanja i praktičnih iskustava, sve u cilju njihovog daljeg profesionalnog razvoja i usavršavanja u domenu strateškog upravljanja rizicima i krizama, kao i potencijalnog profesionalnog angažmana u zemlji i inostranstvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *