23/07/2024

Najvredniji resurs svake organizacije jesu zaposleni, zbog čega se upravljanju kadrovima danas poklanja mnogo više pažnje nego ranije.

Institut je prošle godine objavio prve srpske standarde iz ove oblasti i započeo je realizaciju seminara na temu menadžmenta ljudskih resursa (HRM). U želji da zainteresovanim stranama omogućimo sticanje novih saznanja, organizujemo dvodnevni seminar na kojem će ova tematika biti sagledana iz bezbednosnih aspekata.

Kome je seminar namenjen?

Menadžerima srednjeg i visokog nivoa, stručnjacima za ljudske resurse u svim organizacijama i ustanovama, bez obzira na veličinu, delatnost i oblik organizovanja, kao i svima ostalima zainteresovanim za HRM.

Teme koje će biti obrađene:
– ISO 30414:2018 i SRPS A.L2.003:2017;
– Sličnosti i razlike pojmova upravljanje kadrovima, menadžmenta ljudskih resursa, organizaciono ponašanje i uticaji na način organizovanja i upravljanja kadrovima;
– Zaposleni kao izvor i kao objekat ugrožavanja bezbednosti organizacije;
– Analiza radnih mesta i zadataka – značaj i praktična primena;
– Eksterno i interno regrutovanje kadrova;
– Vrste i načini provere prijavljenih pre zapošljavanja;
– Selekcija kadrova i modeli selekcije. Razlika između selekcije i testiranja,
… i mnoge druge (detaljnije pogledajte u programu seminara).

Pored predstavljanja primera iz poslovne prakse, na seminaru je predviđen i praktičan rad, koji će učesnicima pomoći u boljem razumevanju i prihvatanju materijala.

Seminar obuhvata interaktivne procene, vežbe i rešavanje zadataka, kao i grupni rad na razradi zahteva (kriterijuma) standarda i konkretnih problema polaznika.

 Predavači:

Prof. dr Zoran Keković
Psiholog doktorand Slobodan Spasić.

Naknada za seminar iznosi 19.000,00 dinara i uključuje materijal za seminar (prezentacije i priručnik), potvrdu o pohađanju seminara i osveženje za vreme pauze.

Program seminara, možete preuzeti ovde
Prijavu za seminar, možete preuzeti ovde