10/08/2022

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, zajedno sa Institutom za standardizaciju Srbije, podneo je 2019. godine Zdravstvenom savetu Srbije zahtev za akreditaciju programa kontinuirane edukacije „Bezbednost u zdravstvu“.

Na osnovu Odluke Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (broj: A-1-1656/19) Centru za analizu rizika i upravljanje krizama i Institutu za standardizaciju Srbije dodeljena je akreditacija za održavanje Nacionalnog simpozijuma „Bezbednost u zdravstvu“.

Link: http://www.lks.org.rs/kme/cid87-1047/zbirna-tabela-lekarske-komore-srbije-juli-2019-godine