05/12/2022
iso-tc-292-norwey-2018

U Stavangeru u Norveškoj, od 07. do 12. oktobra 2018. godine, održano je 6. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju – Bezbednost i otpornost (ISO/TC292 Security and Resilience). Na ovom zasedanju Republiku Srbiju predstavljao je dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu i predsednik Nacionalne komisije za standarde KS A 292 Bezbednost i otpornost društva.

Ovo je do sada najbrojnije zasedanje tehničkog komiteta kome je prisustvovao 141 delegat iz 46 zemalja (među kojima i Srbija) sa statusom stalnog člana, i 16 zemalja sa statusom posmatrača. Među novim članicama Tehničkog komiteta izdvaja se Egipat kao zemlja u razvoju. Konstatovano je da je u stalnom porastu broj novih projekata, odnosno tema za standardizaciju.

Uoči Plenarnog zasedanja održana je radionica predstavnika zemalja u razvoju,  pod nazivom: Standardi urbane otpornosti i zemlje u razvoju, kojom je predsedavao dr Zoran Keković, rukovodilac Grupe za komunikaciju zemalja u razvoju. Radionica je realizovana uz podršku Grupe za koordinaciju Ujedinjenih nacija (UN Coordination group) i Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. Njihovi predstavnici su upoznali prisutne sa tekućim aktivnostima ovih grupa, uz poziv da se zemlje u razvoju uključe u te aktivnosti putem kritičke evaluacije postojećih standarda, kao i kroz razvoj regulative u ovim zemljama na osnovama standarda radi unapređenja urbane otpornosti. Pored predstavnika 8 zemalja u razvoju (Argentine, Kolumbije, Egipta, Južnoafričke republike, Indije, Indonezije, Kine i Srbije), u radu radionice učestvovao je i jedan broj delegata iz razvijenih zemalja: Australije, Kanade, Nemačke i Velike Britanije.

U toku rasprave, fokus je, između ostalog, stavljen na sledeće teme: razvoj svesti kreatora politika zemalja u razvoju o značaju primene standarda; dobra praksa u vezi sa primenom standarda urbane otpornosti u zemljama u razvoju, itd. Kao najvažniji zaključci ističu se:

  • Jačanje svesti donosilaca odluka o značaju primene baze podataka: Standardi kao podrška ciljevima održivog razvoja prilikom kreiranja javnih politika u cilju održivog razvoja;
  • prepoznavanje koncepta otpornosti prilikom izrade strategija nacionalne bezbednosti;
  • unapređenje saradnje između nacionalnih tela za standardizaciju i vladinih tela, odnosno ministarstava, nadležnih za primenu Stategije UN za smanjenje rizika katastrofa;
  • Identifikacija praznina u standardizaciji iz oblasti otpornosti;
  • Prodor do tržišta standardizacije u cilju prikupljanja relevantnog iskustva i obezbeđivanja svežih ideja za standarde;
  • Rad na daljoj identifikaciji dobre prakse u usvajanju i primeni standarda iz domena rada Tehničkog komiteta
  • Istraživanje daljih mogućnosti u razvoju tzv. „twinning“ aranžmana između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, pre svega putem: unapređenja znanja i ekspertiza predstavnika zemalja u razvoju radi kvalitetnijeg zastupanja svog tržišta i potreba  standardizacije; zajedničkog razvoja novih ideja za standardizaciju, kao i omogućavanje uslova za primenu standarda u zemljama u razvoju.

Između dve plenarne sesije odvijao se rad po sledećim radnim grupama: WG1 Rečnik; WG2 Kontinuitet i organizaciona otpornost; WG3 Menadžment vanrednih situacija; WG4 Autentičnost, integritet i poverenje u proizvode i dokumenta; WG5 Otpornost zajednice; WG6 Bezbednosna zaštita. Pored toga, u radu plenarnog zasedanja učestvovale su tri savetodavne grupe: Grupa za komunikaciju (cilj: promocija standarda i širenje svesti i potrebi standardizacije) Grupa za komunikaciju zemalja u razvoju (DCCG) kao i UN Grupa za koordinaciju.

Pored toga što je rukovodio savetodavnom grupom zemalja u razvoju, predstavnik Srbije, Zoran Keković, učestvovao je i u radu sledećih tela: 1. Otpornost zajednice, i 2. Bezbednosna zaštita.

U toku zasedanja, posebno u okviru grupe 1 koja se bavi terminologijom, velika pažnja je posvećena često difuznom i nepreciznom korišćenju termina „bezbednost“ i „otpornost“. Naročito je naglašena potreba da se terminu otpornosti pristupi na konzistentniji način nego što je to sada slučaj, a u kontekstu urbane otpornosti, otpornosti zajednice i otpornosti gradova.

U okviru grupe za kontinuitet i organizacionu otpornost vodila se rasprava na pristigle komentare na radni dokument standarda ISO 22301 Društvena bezbednost – Sistemi menadžmenta kontinuiteta poslovanja – Zahtevi, koji se nalazi u postupku reviziije. Takođe, u postupku revizije je i ISO 22313 Društvena bezbednost – Sistemi menadžmenta kontinuiteta poslovanja – Uputstvo. Što se, pak, tiče dokumenta ISO/TS 22332 Bezbednost i otpornost – Sistemi menadžmenta kontinuiteta poslovanja – Uputstvo za izradu procedura kontinuiteta poslovanja, on se i dalje nalazi u fazi izrade nacrta.

Na radnom stolu grupe za Upravljanje vanrednim situacijama, našli su se sledeći radni dokumenti standarda u procesu razvoja: ISO/NP 22328 – Uputstvo za primenu sistema ranog upozorenja od prirodnih nesreća u zajednici; i ISO/NP 22329 – Uputsvo za upotrebu društvenih medija u vanrednim situacijama. Od strane ruske delegacije predstavljena je preliminarna tema za standardizaciju pod nazivom: Okvir za upravljanje vanrednim situacijama, a norveški eksperti su predstavili kao potencijalno novu temu: Razmena registra rizika za  upravljanje vanrednim situacijama.

Radna grupa 4 Autentičnost, Integritet i poverenje u proizvode i dokumenta, nastavila je  rad na izradi/reviziji dokumenata standarda ISO 12931:2012, Kriterijumi performansi za autentifikaciju rešenja u suprotstavljanju falsifikovanju materijalnih vrednosti; i ISO/WD 22384 Priprema plana zaštite i mera za osiguranje autentičnosti, integriteta i poverenja.

U fokusu grupe 5 Otpornost zajednice bili su dokumenti standarda ISO/NP 22392 Otpornost zajednice –  Uputstvo za sprovođenje rane evaluacije, i ISO22396 Otpornost zajednice –  Uputstvo za razmenu informacija između organizacija.

Najzad, u okviru grupe 6 Bezbednosna zaštita, vođena je diskusija o pristiglim komentarima na dokument ISO/NP 22340 Bezbednosna zaštita – Uputstvo za bezbednosnu arhitekturu, okvir i kontrole; i ISO/NP 22341 Bezbednosna zaštita – Uputstvo za prevenciju kriminala putem urbanog dizajna. Takođe, raspravljalo se o strukturi, sadržaju i pristiglim komentarima na temu dokumenta standarda ISO/DTS 22375 Uputsvo za izradu plana obezbeđenja organizacija.

Posebnu pažnju tokom zasedanja izazvale su prezentacije sledećih okvirnih tema za standardizaciju: Uputstvo za organizovanje velikih događaja u gradovima i Menadžment resursa u sistemima menadžmenta kontinuiteta poslovanja.

Takođe, izdvajamo po svom značaju i radionicu u kojoj su učestvovali svi delegati, a čiji rezultati su prestavljeni tokom zasedanja sa ciljem da se identifikuju nova područja i teme za standardizaciju u okviru Tehničkog komiteta za bezbednost i otpornost.  Kao moguće nove teme iskristalisale su se: sajber sigurnost, kritična infrastruktura, lanac snabdevanja (interoperabilnost, imovina, ljudi, resursi i menadzment), individualna pripravnost, krizni menadzment, urbanizam, propaganda i upotreba društvenih medija, terorizam, pandemije i masovne epidemije, prekid u snabdevanju hranom, vodom i energetskim resursima, prisilne migracije.

Više na web strani ISO/TC292 Security and Resilience: www.isotc292online.org
Beograd, 15.10.2018.

Predsednik Nacionalne komisije za standarde
KS A 292 Bezbednost i otpornost društva
dr Zoran Keković