04/03/2024

Prvi doktor nauka na temu uticaja koronavirusa na ekonomiju i bezbjednost za “Vijesti”: Zejak navodi da će posljedica pandemije biti dalje ekonomsko iscrpljivanje prije svega malih država, a upozorava da će krah osnažiti postojeće i generisati nove bezbjednosne probleme.

vijet će se suočiti sa globalnom recesijom ako se nastavi kriza izazvana pandemijom koronavirusa, a ekonomski krah osnažiće i postojeće i generisati nove bezbjednosne prijetnje.

To je za “Vijesti” ocijenio doktor ekonomskih nauka iz Nikšića Saša Zejak koji je odbranio u Beogradu, kako kaže, prvi doktorat u Crnoj Gori i regionu na temu: “Uticaj pandemije COVID-19 na međunarodnu ekonomiju i bezbjednost: iskustva i smjernice za brzo i efikasno reagovanje u budućnosti”.

Navodi da je aktuelnu pandemiju i njene posljedice detaljno analizirao iz ugla geopolitike, ekonomije, kao i sa obaveštajno-bezbjednosnog i socio-psihološkog aspekta i da rezultati do kojih je došao i smjernice mogu da koriste donosiocima odluka, naučnoj i stručnoj javnosti.

“Intenzitet i dužina trajanja pandemije COVID-19 je u neposrednoj korelaciji sa povećanjem ekonomskih poremećaja, tako da će se, ako se kriza nastavi, svijet suočiti sa globalnom recesijom, a ekonomski krah će osnažiti postojeće i generisati nove bezbjednosne prijetnje”, istakao je za “Vijesti” Zejak.

Priča da je nakon više stadijuma evaluacije u okviru akademskog sistema Ujedinjenih nacija (UN), finalni sud o njegovom multidisiciplinarnom radu dala komisija koju su činili eminentni eksperti prof. dr Elizabeta Ristanović, redovni profesor Univerziteta odbrane i načelnik Odjeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju na beogradskom VMA, međunarodno prepoznati ekspert za oblast biološkog terorizma i biološke odbrane koja mu je bila mentor, generali prof. dr Miroslav Talijan i prof. dr Branko Krga, kao i redovni profesori Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu dr Zoran Keković i dr Ivica Đorđević koji se bezbjednošću bavi iz ugla ekonomije.

Detaljnije na: https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/488561/globalna-recesija-ako-kriza-potraje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *