03/10/2022

Povodom objavljivanja standarda na srpskom jeziku SRPS ISO/IEC 27701:2020 – Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti – Zahtevi i smernice, Institut za standardizaciju Srbije organizuje 29. maja 2020. besplatno predavanje na temu zaštite podataka o ličnosti.

Predavanje je onlajn i počinje u 10:00 časova. Namenjeno je svim zainteresovanima stranama, a naročito onima koji su u obavezi da primenjuju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Predavanje se organizuje u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama. Predavač je Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Sektora za nadzor Poverenika.

Na predavanju ćete saznati:

  • o novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti – kada je objavljen, kada je stupio na snagu i od kada se primenjuje;
  • šta su podaci o ličnosti i šta se podrazumeva pod njihovom obradom;
  • šta su profilisanje i pseudonimizacija;
  • koji su genetski i biometrijski podaci o ličnosti;
  • o ispunjenosti uslova za zakonitu obradu podataka;
  • o čuvanju i rokovima čuvanja podataka, kao i o svim ostalim odredbama i načelima Zakona.

Prijavljivanje za učešće vrši se dostavljanjem podataka na: iss-edukacija@iss.rs