25/05/2024

Međunarodna konferencija o bezbednosti kritičnih infrastrukturnih sistema, otvorena je u Beograu.

Cilj skupa je da objedini visok nivo naučne i stručne ekspertize, kako bi u kriznim situacijama funkcionisali kritični sistemi kao što su komunikacije, snabdevanje energentima, hranom i vodom, zdravstvene usluge, ali i sama infrastruktura pretrpela što manju štetu.

Detaljnije na tanjug.rs
Detaljnije na studiob.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *