08/06/2023
Aktuelna zakonska rešenja iz oblasti BZR

U utorak 29.marta u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu u organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, održan jednodnevni seminar na temu: ”Aktuelna zakonska rešenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu”.

Predavač na seminaru bila je gospođa Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.

Na seminaru je bio predstavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, izmene postojeće zakonske regulative u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa posebnim akcentom na deo koji se tiče podizanje nivoa kompetencije lica za bezbednost i zdravlje na radu, donošenje programa za osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad, propisivanje zabrane korišćenja alkohola i drugih sredstava zavisnosti, unapređenja znanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i ostalih pitanja koja su se pokazala kao sporna u dosadašnjoj praksi. Jedna od tema seminara je bila pitanje budućeg statusa lica (pre svega netehničke struke) koja u skladu sa postojećim zakonskim rešenjima ne ispunjavaju uslove za dalje obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mogućnostima doškolovanja u cilju sticanja neophodnih kompetencija za nastavak posla.

Seminar je uspešno realizovan, kroz predavanja i diskusiju, uz prisustvo predstavnika organizacija sa višegodišnjim iskustvom na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kao i lica koja su u budućnosti zainteresovana za rad na ovim poslovima. Prisutni kandidati imali su priliku da dobiju odgovore na brojna pitanja i razmene svoja međusobna iskustva i dobru praksu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Previous Image
Next Image