24/06/2024

Objavljena je Elektronska verzija Zbornika radova sa Međunarodne naučno-stručne konferencije održane u Beogradu,oktobar 2023. godine: Bezbednost infrastrukturnih sistema – koncepti – regulativa – praksa.

Preuzmi Zbornik radova (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *