15/04/2024

U saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama, Institut za standardizaciju Srbije je objavio zbornik „Kriza COVID-19: Od menadžerske teorije do prakse”. Ova publikacija predstavlja zbirku autorizovanih predavanja koje su eksperti za upravljanje kriznim situacijama pripremili najpre za naše vebinare održane od marta do maja 2020. godine, a sada i za ovu publikaciju. Ova publikacija je prilika da se na jednom mestu nađu korisna objašnjenja i saveti za to kako sa različitih aspekata pristupiti rešavanju aktuelne krizne situacije. Pored toga što zbornik sadrži konkretne primere vezane za upravljanje krizom u vreme pandemije COVID-19, u njemu su domaći eksperti predstavili svoje dragoceno iskustvo u upravljanju različitim kriznim situacijama.

Link za naručivanje https://iss.rs/sr_Cyrl/kriza-covid-19-od-menadzherske-teorije-do-prakse_p910.html