10/08/2022
Japan 2015.

održanog u Morioci (Japan) od 08. do 13. marta 2015. godine

Od 08. do 13. marta 2015. godine u Morioci (Japan) održano je 1. Plenarno zasedanje Tehničkog komiteta Međunarodne organizacije za standardizaciju – Bezbednost (ISO/TC292 Security). Kao predsednik nacionalne Komisije za standarde u oblasti bezbednosti, Republiku Srbiju predstavljao je dr Zoran Keković, učestvujući u radu više radnih tela.

Na sastancima Kontakt grupe zemalja u razvoju održanim tokom trajanja zasedanja posebno je bilo reči o budućem učešću i aktivnostima ove grupe u sklopu novoformiranog Tehničkog komiteta (TK). I pored naraslih potreba i rastućeg angažmana predstavnika nacionalnih tela za standardizaciju u aktivnostima na izradi i primeni međunarodnih standarda u sferi bezbednosti, konstatovan je opadajući trend učešća zemalja u razvoju u zasedanjima i aktivnostima TK, čemu dodatno da idu na ruku nova pravila ISO DEVCO o finansiranju učešća predstavnika ovih zemalja u tehničkim aktivnostima ISO. Time se dovodi u pitanje postojeći ISO Akcioni plan zemalja u razvoju, kao i dosadašnja ulaganja ISO u cilju stvaranja preduslova za veće učešće zemalja u razvoju u aktivnostima međunarodne standardizacije. Iz tog razloga preporučuje se da ISO DEVCO razmotri novi program sponzorstva zemalja u razvoju koji će omogućiti veće učešće njihovih predstavnika u radu tehničkih tela ISO za standardizaciju.

Povodom započetih aktivnosti na integrisanju pristupa ISO i OUN u smanjivanju rizika katastrofa održan je sastanak kojem su, pored predstavnika ISO Tehničkog komiteta 292 za bezbednost, prisustvovali predstavnici nadležnih tela OUN, a u sklopu pripreme za III konferenciju UN o smanjivanju rizika katastrofa u Sendajiu. Na sastanku je zaključeno da zajednički interesi obe organizacije predstavljaju dobru platformu za podršku učešća zemalja u razvoju u obostranim aktivnostima koje bi podržala OUN.

Zadatak grupe za strateški dijalog koju su činili šefovi delegacija bio je da se usaglase stavovi zemalja članica o nazivu novog tehničkog komiteta, osnovne tehničke oblasti standardizacije iz oblasti rada TK 292, kao i njegova organizaciona struktura. Određena pitanja delegirana su da se o njima odlučuje u sastavu nacionalnih tela, odnosno komisija za standardizaciju. Na taj način teži se postizanju konsenzusa među svim zainteresovanim stranama u utvrđivanju i definisanju osnovnih postavki i pitanja od značaja za rad novoformiranog tehničkog komiteta za bezbednost.

Tokom boravka u Japanu, predstavnici zemalja koje učestvuju u standardizaciji posetili su prefekturu Ivate, jednu od najteže pogođenih velikim zemljotresom i cunamijem u Japanu 11. marta 2011. godine.

Zaključak i predlozi

Tokom zasedanja doneta je Rezolucija br. 31 kojom se predlaže revidiranje područja rada ISO/TC 292 o čemu će se izjasniti nacionalne komisije za standardizaciju u istoimenoj oblasti. Revidirano područje rada novog tehničkog komiteta glasi: Standardizacija u sferi bezbednosti sa ciljem unapređenja sigurnosti i otpornosti društva (Standardization in the field of security to enhance the safety and resilience of society. Excluded: Sector specific security projects developed in other relevant ISO committees).

Na istom zasedanju doneta je Rezolucija br. 32 za izmenu naziva ISO/TC 292. Revidiran naziv komiteta glasi Bezbednost i otpornost (Security and Resilience) o čemu će se, takođe, izjasniti nacionalne komisije za standardizaciju u istoimenoj oblasti.

Beograd, 03.04.2015.

Predsednik Komisije za standarde KS A 223 Društvena bezbednost
dr Zoran Keković

Previous Image
Next Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *