04/03/2024

Stručna obuka u Pančevu

U nedelju 19.maja završena je još jedna stručna obuka “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” koja je bila organizovana za zaposlene u Rafineriji nafte u Pančevu. Sama priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i ...
Detaljnije

Sedma grupa polaznika završila sručnu obuku „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

Završena je jos jedna stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa Zakonom ...
Detaljnije

Na Fakultetu bezbednosti, uspešno završena još jedna stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“

U saradnji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Fakulteta bezbednosti- Inovacionog centra, realizovana još jedna stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“. Ovo je šesta po redu stručna obuka koja se organizuje za fizička lica ...
Detaljnije

Uspešno završena još jedna stručna obuka budućih menadžera rizika

Ovo je peta po redu stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) na osnovu koje će sertifikaciona tela, akreditovana u skladu sa ...
Detaljnije

Edukovana prva generacija studenata Fakulteta bezbednosti

Na Fakultetu bezbednosti održana je prva stručna obuka „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ koju je za studente ovog fakulteta organizovao Centar za analizu rizika i upravljanje krizama u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti. Ovu stručnu obuku ...
Detaljnije

Međunarodni seminar u organizaciji JICA-e

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) održala je regionalni seminar pod nazivom: : „Upravljanje u vanrednim situacijama kao posledica prirodnih katastrofa“ - Izgradnja međuregionalne saradnje, zemalja Jugoistočne Evrope, sa ciljem uspostavljanja odgovarajućih smernica za upravljanje katastrofama u ciljanim regionima Balkana ...
Detaljnije
srpski standard za procenu rizika
baner softver za procenu rizika
knjiga korporativna bezbednost