Drugi kurs za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i kompanije Securitas d.o.o. u Beogradu je od 18-21. aprila 2011.godine, uspešno realizovan kurs na temu "Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja". Ovo je druga stručna obuka koja se organizuje za fizička lica ...
Detaljnije
srpski standard za procenu rizika
baner softver za procenu rizika
knjiga korporativna bezbednost