Seminar GDPR u zdravstvu

Seminar GDPR u zdravstvu

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i Instituta za standardizaciju Srbije 20.…