Uspešno završena stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beograda, uspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja.

Obuka se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Dobijanjem ovlašnjenja od strane MUP-a, 9. februara 2015.godine, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je postao ovlašćeni centar za vršenje obuka u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Ova obuka je u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja  obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Sl glasnik RS, br 117/2014) i predstavlja najbitniji preduslov za polaganje i dobijanje licence za Procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja od strane MUP-a.

S`obzirom na reakcije polaznika možemo slobodno reći da je kurs ispunio sva njihova očekivanja. Oni su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili priručnik, obrasce kao i materijale koji će im pomoći prilikom izrade procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Takođe imali su mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjuju svoja iskustva, iznose predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji kursa.

Polaznici nakon završene obuke dobijaju Potvrdu o obučenosti, koja predstavlja neophodan uslov za dobijanje licence.

Zainteresovani kandidati za naše naredne obuke mogu se prijaviti posredstvom mejla: caruk06@gmail.com ili na
tel. 063/ 29 12 47 (Slavica Pavlović)

Takođe sva pitanja vezana za kurs možete postaviti na mejlu Centra za analizu rizika i upravljanje krizama caruk06@gmail.com.

Previous Image
Next Image