Uspešno realizovana obuka “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja” za 20 zaposlenih u JP “Telekom Srbija”

U periodu od 13. do 23. novembra 2018. godine, u organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama održana je obuka za 20 zaposlenih u Javnom preduzeću „Telekom Srbija“, koji su na ovaj način stekli uslov da polažu stručni ispit za menadžere rizika pred komisijom MUP-a RS.

Obuka je realizovana u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, a sadržaj obuke je prilagođen Nacionalnom standardu za procenu rizika SRPS A L2 003 Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Polaznici obuke bili su rukovodioci različitih linija rada u oblasti bezbednosti i zaštite sa teritorije cele Srbije.

U izvođenju obuke učestvovali su sledeći predavači: dr Zoran Keković, dr Mladen Milošević, dr Nenad Putnik, dr Goran Mandić, msci Slavica Pavlović.