Obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Od 14. do 19. novembra 2016. godine Centar za analizu rizika i upravljanje krizama organizovao je obuku lica za sticanje licence MUP-a RS za procenu rizika u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja. Polaznici obuke bili su predstavnici državnih organa, javnih preduzeća, privatnih agencija i drugih subjekata zaposleni na poslovima bezbednosti.

Uspešno realizovana stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Uspešno realizovana stručna obuka: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljenje krizama iz Beograda, uspešno je realizovana stručna obuka za Procenu rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Ovo je 13. po redu obuka u organizaciji CARUK-a, koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija u skladu sa Nacionalnim standardom A.L2.003. Društvena bezbednost Procena rizika u zaštiti […]